Tên Miền

Đăng Ký Tên MiềnMục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số. Cách nhìn trừu tượng này cho phép bất kỳ tài nguyên nào (ở đây là website) đều có thể được di chuyển đến một địa chỉ vật lý khác trong cấu trúc liên kết địa chỉ mạng, có thể là toàn cầu hoặc chỉ cục bộ trong một mạng intranet, mà trên thực tế là đang làm thay đổi địa chỉ IP. Việc dịch từ tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống DNS trên toàn cầu thực hiện. Với việc cho phép sử dụng địa chỉ dạng chữ cái không trùng nhau thay cho dãy số, tên miền – domain cho phép người dùng Internet dễ tìm kiếm và liên lạc với các trang web và bất kỳ dịch vụ liên lạc dựa trên IP nào khác. Tính uyển chuyển của hệ thống tên miền cho phép nhiều địa chỉ IP có thể được gán vào một tên miền, hoặc nhiều tên miền đều cùng chỉ đến một địa chỉ IP. Điều này có nghĩa là một máy chủ có thể có nhiều vai trò (như lưu trữ nhiều website độc lập), hoặc cùng một vai trò có thể được trải ra trên nhiều máy chủ. Một địa chỉ IP có thể được gán cho vài máy chủ, như trong mạng anycast.

 


Tên Miền Quốc Tế


Tên Miền Phí Cài Đặt Phí Năm Đầu (VNĐ) Phí Duy Trì
Hàng Năm (VNĐ)
Phí Chuyển
Tên Miền (VNĐ)
.com .net .org .info miễn phí 280.000 280.000 280.000 Đăng Ký Ngay
.us miễn phí 280.000 280.000 280.000 Đăng Ký Ngay
.biz miễn phí 280.000 280.000 280.000 Đăng Ký Ngay
.cc miễn phí 800.000 800.000 800.000 Đăng Ký Ngay
.asia miễn phí 420.000 420.000 420.000 Đăng Ký Ngay
.eu miễn phí 290.000 290.000 290.000 Đăng Ký Ngay
.me miễn phí 650.000 650.000 650.000 Đăng Ký Ngay
.tel miễn phí 360.000 360.000 360.000 Đăng Ký Ngay
.ws miễn phí 290.000 290.000 290.000 Đăng Ký Ngay
.name miễn phí 290.000 290.000 290.000 Đăng Ký Ngay
.tv miễn phí 940.000 940.000 940.000 Đăng Ký Ngay
.mobi miễn phí 480.000 480.000 480.000 Đăng Ký Ngay
.in miễn phí 500.000 500.000 500.000 Đăng Ký Ngay
.co.uk miễn phí 380.000 380.000 380.000 Đăng Ký Ngay
.co miễn phí 820.000 820.000 820.000 Đăng Ký Ngay
.ca miễn phí 390.000 390.000 390.000 Đăng Ký Ngay
.es .de miễn phí 280.000 280.000 280.000 Đăng Ký Ngay
.com.ru miễn phí 280.000 280.000 280.000 Đăng Ký Ngay
.xxx miễn phí 2.790.000 2.790.000 2.790.000 Đăng Ký Ngay

Lưu Ý : Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Tên Miền Việt Nam

Tên Miền Phí Cài Đặt Phí Duy Trì
Hàng Năm (VNĐ)
Phí Chuyển
Tên Miền (VNĐ)
.vn 350.000 480.000 miễn phí
.com.vn .net.vn .biz.vn 350.000 350.000 miễn phí
.gov.vn .info.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn .health.vn .ac.vn .int.vn 200.000 200.000 miễn phí
.name.vn 30.000 30.000 miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .vn (ví dụ : hanoi.vn. haiphong.vn,…) 200.000 200.000 miễn phí

Lưu Ý : Tên Miền Việt Nam có thuế VAT 0%

Comments are closed.

Công Nghệ - Thủ Thuật

Liên Kết Với Chúng Tôi

Facebook Google Feed Google Plus Pinterest Twitter